Как составить заявление на алименты на бывшего мужа, если он работает неофициально?

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка в том случае, когда родители оформили развод.

В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

Содержание

Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає  розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 4. Копії паспорту – 2 екз.
 5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 7. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р.       __(підпис)__ ПІБ

PinterestStumbleUpon

Источник: //prosto-alimenty.com/obrazets-iska-o-vzyskanii-alimentov-na-rebenka/

Алименты на ребенка, если отец не работает официально. Что делать если муж не платит алименты? В Санкт-Петербурге, в Москве

Приведем достаточно распространенную ситуацию на сегодняшний день. Произошел суд. На мужа была возложена судом обязанность  выплачивать алименты в фиксированной твердой сумме. Причем, суд исходил при принятии решения, из того факта, что отце ребенка официально не работает.

Но, спустя какое-то время, бывший супруг устроился на работу. И, если бы алименты начислялись, исходя из процентов с зарплаты, алименты были бы больше, чем те, которые установил суд.

Можно ли пересмотреть размер выплаты?

Да, можно. Для этого необходимо повторно обратиться в суд с требованием изменить величину размера алиментов с твердой суммы на проценты от заработной платы.

Что делать, если муж не платит алименты,несмотря на решение суда?

Куда обращаться и что делать?

После окончание суда, тот, кто подавал на алименты – получает исполнительный лист. И далее, данный исполнительный лист передается в службу судебных приставов.

Приставы отсылают запросы в пенсионный фонд и в налоговую службу, с целью установить получает ли отец ребенка какие-либо пособия, пенсии, или иные доходы. Это стандартная процедура.

Также отправляются запросы в банки на предмет наличия открытых расчетных счетов и накоплений.

Также устанавливается, какое имущество закреплено за отцом ребенка. В ряде случаев, при большой задолженности по алиментам часть имущества может быть продана с торгов в счет погашения задолженности.

Но, что делать, если отец ребенка не работает и не ищет никаких способов трудоустроиться, вследствие чего растет долг по алиментам?

А, также, что делать, если бездействуют судебные приставы, т.к. именно в их зону ответственности (!!!) входят различные методы воздействия на должника?

Необходимо сделать следующие шаги:

 1. Написать в вышестоящую инстанцию жалобу на бездействие приставов. По крайней мере, руководство «взбодрит» вашего пристава и он начнет более активные действия.
 2. Если жалоба на пристава не принесла ожидаемого результата, то на имя пристава пишется заявление на привлечение должника по алиментам к административной ответственности. Очень действующей мерой является лишение должника водительских прав. Лишить водительских прав могут при задолженности, превышающей 10 000 руб.

Также, к административной ответственности, относятся: блокировка и арест банковских счетов, запрет на выезд за границу, арест имущества, а также лишение родительских прав.

Как видите, приставы могут по заявлению экс-супруги, сильно осложнить жизнь неплательщика алиментов.

Итог: для привлечения мужа к вышеперечисленным мерам административного наказания – нужно написать заявление на имя пристава, ведущего ваш дело.

 1. Если меры административного воздействия не возымели должного влияния на отца ребенка – в дело вступает уголовный кодекс. Это уже посерьезнее.

Уголовная ответственность возникает при ЗЛОСТНОЙ неуплате алиментов. На практике, это выглядит следующим образом. Если в течение 1 года после привлечения отца ребенка к административной ответственности (за неуплату алиментов) – он продолжает НЕ платить, Вам нужно будет написать заявление судебному приставу на привлечение бывшего мужа к уголовной ответственности.

Какая ответственность предполагается, если хочется «прижать бывшего»?

В дело вступает 157 статья Уголовного кодекса РФ:

 • исправительные работы (до 1 года);
 • принудительные работы (до 1 года);
 • арест (до 3 месяцев);
 • лишение свободы (до 1 года)

Помощь адвокатов «Центра семейного права»
по взысканию алиментов

При обращении в наш центр, вы можете воспользоваться двумя услугами:

 1. Подача искового заявления в суд и ведение всего дела по начислению алиментов.
 2. Если муж по решению суда не платит, мы составим все необходимые заявления в службу судебных приставов и объясним Вам в какой последовательности и когда их подавать. Это порядка 3 – 4 заявлений. Также будет проведена подробная юридическая консультация профильного юриста по алиментам.

Поверьте нам, неплательщика алиментов можно «прижать» и довольно сильно!Исключительно законными способами.

Обращайтесь!

Чтобы начать сотрудничество, сделайте следующие действия:

 1. Позвоните на нашу Горячую линию
  Санкт-Петербург  +7 (812) 643-21-93
  Москва  +7 (495) 374-93-24
 2. Расскажите о сути проблемы
 3. Мы подскажем, что можно сделать и назначим дату встречи у нас в офисе.
 4. Нужно только один раз посетить наш офис для оформления всех бумаг. 

Один звонок! Все остальное мы сделаем за вас.

Начните с БЕСПЛАТНОЙ консультации

Адвокаты и юристы «Центра семейного права»: 
Позвоните и проконсультируйтесь:

Санкт-Петербург  +7 (812) 643-21-93
Москва  +7 (495) 374-93-24

Источник: //centr-semeynogo-prava.ru/alimenty-yesli-otets-ne-rabotayet

Как подать на алименты, если муж официально не работает?

Вопрос, связанный с взысканием алиментов с супруга, который не имеет официального заработка, сегодня особо актуален. Почему? Не первый год в стране ощущается проблема безработицы.

Довольно давно стало набирать актуальности трудоустройство в неофициальной форме. Данный факт может также иметь дело к мужу, который отказывается материально помогать своему ребенку.

Супруга в данной ситуации может с помощью суда взыскать алименты (даже если у него нет официальной работы).

Как получить алименты, если муж работает неофициально?

Когда супруг официально работает, тогда с помощью суда можно получить финансовую помощь на содержание ребенка. В подобных делах деньги вычисляются сразу из заработной платы. Но могут возникать и другие ситуации. Например, муж не показывает собственные реальные доходы, либо может быть безработным.

В СК РФ есть закон “Об исполнительном производстве”, а также статья 80 (2 часть). Согласно этим документам оба супруга обязаны обеспечивать ребенка и не могут быть освобождены от этого. Это касается и ситуации, когда супруг не имеет постоянной работы.

В подобной ситуации супруга имеет право взыскать с мужа алименты в фиксированной твердой валюте. При обсуждении ее размера берется во внимание минимальный прожиточный минимум того региона, в котором находится ребенок.

Также учитываются следующие моменты: оплата секций, куда ходит ребенок, его обучение, питание.

Следует помнить! Алименты могут взыскаться не только с отца ребенка, их может выплачивать также мать, либо опекун. Материальная помощь должна производиться в обязательном порядке, даже в случае лишения супругов родительских прав. Деньги приходят тому человеку, который проживает все время с ребенком.

СК РФ говорит о том, что оба родителя обязаны обеспечивать общего ребенка, при этом материальная помощь с обеих сторон должна быть в равных долях. Данное правило относится и к тем родителям, которые развелись, либо не состояли в официальном браке (но указаны в свидетельстве о рождении ребенка).

В определенных ситуациях мать может претендовать на собственное обеспечение. Тогда бывший муж будет оплачивать содержание ребенка и его матери.

Подобное решение допускается в следующих ситуациях:

 • мать живет и воспитывает ребенка с инвалидностью (нужны деньги на его лечение);
 • мать смотрит за ребенком, который еще не достиг 3-летнего возраста;
 • мать беременна и не может идти работать (если отцом будущего ребенка является ответчик).

Алименты могут выплачиваться в твердом виде в следующих случаях:

 • родитель не имеет официальной работы;
 • когда доход не является стабильным;
 • кто-то из родителей не показывает реальной картины, связанной с доходами, либо отказывается содержать ребенка.

Человек, не имеющий официальной работы, обычно посещает центр занятости и получает специальное пособие. Каким образом назначают пособие? Здесь используется соотношение пособия к доходу. Из него соответственно должны вычитывать платежи на алименты.

Есть вероятность, что алиментные выплаты будут вычисляться сразу в бухгалтерии центра занятости. Для этого стоит лишь подать нужный запрос.

Есть причины, которые могут отсрочить обязанность по выплате алиментов. Данная обязанность может быть приостановлена лишь на некоторое время и то по очень уважительным причинам (отец принимает участие в боях, проходит госпитализацию из-за серьезной болезни).

Выплаты могут назначаться в разном размере, все зависит от нескольких моментов: расходы, необходимые на содержание ребенка, количество общих детей, наличие детей в новой семье ответчика, прожиточный минимум в определенном регионе.

Способы получения алиментов

Выделяют два способа получения материальной помощи:

 • добровольное соглашение;
 • взыскание с помощью судебных органов.

Обе стороны могут договориться и добровольно составить соглашение, в котором оговорить сумму выплат. Но такой документ обязательно должен быть заверен у нотариуса. В данном соглашении родители указывают фиксированную сумму денег, которая будет выплачиваться, а также периодичность и порядок выплат.

Если обе стороны не готовы дойти до согласия по поводу алиментов, тогда родитель, проживающий с ребенком, может подать в суд на другого родителя. В данном случае алименты взыскиваются в принудительном порядке.

Бывает, что отец ребенка не имеет официального заработка на протяжении длительного времени, но он однозначно будет иметь какой-либо скрытый доход.

Если он уклоняется и отказывается оказывать материальную поддержку, тогда он будет наказан законом.

Если пара официально развелась и сразу после этого алименты не взыскивались, тогда в суд можно подать иск на супруга, но только вместе с требованием, согласно которому должны быть произведены выплаты за предыдущие 3 года. Если супруг уклоняется от выплат, тогда за каждый день взимается неустойка, равна 0,5% от суммы платежа.

Суд устанавливает, в каком размере будут алиментные выплаты. Только суд определяет окончательную сумму, основываясь на доводах, которые были предоставлены ответчиком и истцом.

Очень важно! Размер материальной помощи на ребенка должен быть либо на уровне прожиточного минимума, установленного в определенном регионе, либо выше (суммы в разных регионах разные).

Перед тем, как подавать иск на супруга по поводу алиментов, следует иметь доказательства, которые подразумевают необходимость назначения алиментов. Обычно к таким доказательствам относят злостное уклонение мужа, который не работает официально, от содержания ребенка.

Мать в подобной ситуации полностью ухаживает за ребенком, и все расходы остаются на ней. Довольно тяжело доказать, что отец не помогает финансово содержать ребенка, если он живет в одной квартире с семьей.

Однако специалисты считают, что стоит лишь позвонить в компанию, в которой работает муж, и получить подтверждение неофициального трудоустройства.

Предприятия не выдают никаких справок, которые бы подтверждали неофициальное трудоустройство.

В мировой суд супруга подает иск. Здесь нет необходимости ехать в столицу, мировой судья есть и там, где проживает истец. При подаче иска в суд, нужно предоставить достаточно аргументов.

Это не просто требования, изложенные в письменной форме, это чеки, расчеты, документы. Их истец должен прикрепить к иску. Необходимо предоставить перечень расходов, которые идут на содержание ребенка (досуг, питание, одежда, учеба).

Обычно в суде необходимо предъявить оригиналы документов.

Лучше, когда во время составления иска будет присутствовать юрист. Составляется три копии иска. Одна копия остается у истца, вторую отправляют в суд, третью отсылают ответчику. 124 статья ГПК предоставляет перечень данных, которые необходимо указать в иске. Образец заявления на алименты, если супруг не работает, можно скачать здесь.

При подаче иска нужно предоставить следующие документы:

 • свидетельство о рождении ребенка (в графе отца должен быть указан ответчик). Если в свидетельстве отсутствует запись, ответчику предоставляется возможность сдать ДНК-тест. Если отцовство не подтверждается, он не обязан содержать ребенка;
 • свидетельство о разводе либо браке;
 • выписка из домовой книги, где прописан ребенок;
 • справка, подтверждающая доходы матери;
 • копия паспорта истца;
 • справка, которую предоставляет БТИ, ФМС, где подтверждается место проживания ответчика;
 • документы, указывающие на постоянный доход ответчика (его наличие либо отсутствие);
 • в случае наличия, копии выписок, где указаны выплаты, осуществляемые отцом;
 • документы–доказательства: справка, предоставляемая банком, о депозите, который был открыт ответчиком, показания свидетелей.

Бумаги подобного рода должны быть прикреплены к иску. В обязательном порядке должна быть составлена опись документов. После того, как суд принял решение, можно обратиться к судебному приставу с заявлением. Он может выдать справку, в которой будет указана сумма долга по алиментам на ребенка.

Иск может направляться по месту жительства обеих сторон. Заявление подают в мировой суд. В большинстве случаев на рассмотрение подобных дел уходит около 2 месяцев. Первое заседание, на котором могут присутствовать все желающие, проводится через месяц после того, как был подан иск.

В случае неявки ответчика на заседание, решение принимается на пользу истца.

У ответчика может отсутствовать постоянный доход. В таких случаях, чтобы погасить задолженность по выплате алиментов, средства могут снять с депозитов ответчика, либо арестовать и продать имущество супруга. Средства могут быть истребованы только на основании исполнительного листа. Данный документ выдает суд, основываясь на решении, которое было вынесено по делу.

Потом исполнительный лист передают судебным приставам, а затем начинается исполнительное производство. Отец может оспорить решение суда, чтобы уменьшить сумму выплат. Для этого ему необходимо подать апелляционную жалобу на вынесенное решение суда.

Алименты могут выплачиваться в твердой валюте. Образец заявления на алименты в твердой денежной форме можно скачать здесь.

Следует выделить несколько вариантов такого расчета:

 • ответчик является безработным на протяжении длительного периода времени. Тогда размер выплат на ребенка рассчитывается, исходя из минимального прожиточного минимума;
 • cупруг остался без работы временно. Алименты рассчитываются исходя из размера официального заработка на предыдущей работе (а именно берется средняя сумма за последние 6 месяцев);
 • расчет алиментов происходит на основании средней суммы дохода на человека в определенном регионе.

Последствия из-за неуплаты алиментов

Чем может грозить неуплата алиментов на ребенка? У ответчика могут забрать имущество, чтобы произвести погашение долга. Но этим все не ограничивается, ему грозит уголовная, административная ответственность.

Неплательщик может лишиться своего водительского удостоверения и возможности выезжать за пределы территории России. Также нарушитель может быть приговорен к принудительным работам.

Согласно 157 статье УК Российской Федерации, неуплата алиментов на ребенка может повлечь за собой несколько видов наказания:

 • Принудительные, исправительные работы (сроком до 1 года);
 • Лишение свободы до 1 года;
 • Арест, который может длиться до 3 месяцев.

Отец ребенка обязан содержать детей до того момента, пока им не исполнится 18 лет (независимо от того, находиться он с матерью ребенка в официальном браке или нет).

Если ребенок имеет группу инвалидности, супруг должен материально помогать и после наступления совершеннолетия. Если муж не будет оплачивать алименты, то в крайних случаях, его могут лишить родительских прав.

В результате этого, между ним и ребенком потеряется юридическая связь.

Источник: //uropora.ru/alimenty/poluchatelyu-alimentov/process-polucheniya-alimentov/kak-podat-na-alimenty-esli-muzh-oficialno-ne-rabotaet.html

Способы и варианты взыскания алиментов по-новому (с 08.07.2017 года). Образцы заявления о выдачи судебного приказа о взыскании алиментов

Способ взыскания алиментов теперь выбирает сам взыскатель (истец, заявитель) и он не зависит от того имеет ли доход плательщик алиментов или нет.

Так, по решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в части от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору родителя или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Способ взыскания алиментов, определенный решением суда, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов.

После изменений, алименты в Украине с 08.07.2017 года могут взыскиваться в разный способ.

1. Путем подачи в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в части от заработка. Образец см. ниже в этой теме. Данный способ для тех, кто еще не подавал в суд заявления о взыскании алиментов и кого устраивает размер алиментов, установленный законом (см. ниже).

В чем особенность дел о выдаче судебного приказа? Это упрощенная процедура судебного рассмотрения.

Суд рассматривает такое дело в трехдневный срок с момента открытия производства по делу и  выдает судебный приказ по существу заявленных требований, без судебного заседания и вызова взыскателя и должника для заслушивания их объяснений. Так же такой судебный приказ не подлежит отмене, обжалованию.

Так, тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка (ч. 5 ст. 183 СК Украины).

2. Путем подачи в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, но минимальных. Образец см. ниже в этой теме. Данный способ для тех, кто еще не подавал в суд заявления о взыскании алиментов и кого устраивает минимальный размер алиментов (см. ниже).

Тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (ч. 3 ст. 184 СК Украины).

3. Если вы желаете взыскать алименты в ином раз мере, чем указано в п.1,2, то Вам следует обращаться в суд с исковым заявлением. См. Образцы заявлений о взыскании алиментов.

4.

Для тех, кто уже взыскал алименты и у кого уже есть решения суда о взыскании алиментов, но вы желаете установить другой способ взыскания алиментов и другой размер алиментов, то необходимо обращаться в суд с иском об увеличении раз мера алиментов и/или об изменении способа взыскания алиментов. Это следует сделать, поскольку в проекте закона было указано, что новый размер алиментов, так сказать, пересчитается «автоматом», но, к сожалению, в принятом законе уже этих положений нет.

Образец заявления о выдаче судебного приказа  о взыскании алиментов в части от дохода или минимальных алиментов в твердой денежной сумме (заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів в частці від доходу або мінімальних алиментів в твердій грошовій сумі)

До _______ суду _________ області
м. ___________, вул. ___________

Заявник:  ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, паспорт серія …… № ….. виданий 19.03.2011 року Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків …… засоби зв’язку

Боржник: ПІБ повністю, поштовий індекс, повна адреса, засоби зв’язку, (если паспортные данные ответчика и его идентификационный код неизвестен, то указываем следующую фразу) інші засоби зв’язку, офіційні електронні адреси та інші дані, які ідентифікують  особу не відомі

З А Я В А

про видачу судового наказу

про стягнення аліментів

____________ року я, заявник, ___________ року народження, уклала шлюб з ________________, ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________області, про що зроблений актовий запис № _____ (додаток 1).

Если  родители не состояли в браке, то указываем о фактических брачных отношениях и когда эти отношения возникли и прекратились.

У шлюбі у нас народилася неповнолітня дитина:________________ (П.І.Б), _________ року народження (додаток 2).

Обязательно указываем несовершеннолетних детей от брака, их ФИО, а так же год рождения. Если ребенок родился не в браке, то указываем: «Від наших стосунків у нас народилася….»

Дитина проживає разом зі мною (додаток 3).

Шлюб між нами розірвано ____________ року.

Если барк расторгнут, то указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения. Если не в браке, ничего не пишем.

Відповідно до ст. 180 СК України,  батьки зобов’язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею повноліття, а  боржник, останнім часом, з ____ року не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Тут указываем время, с какого должник перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Далее указываем один из вариантов взыскания алиментов:

1. Если в части от заработка, то указываем:

Відповідно до ч. 5 ст.

183 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

2. Если в твердой денежной суме минимальный размер алиментов, то указываем:

Відповідно до ч. 3 ст. 184 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 180 – 183 СК України, керуючись ст.ст. 161, 163  ЦПК України,

П Р О Ш У:

В зависимости от выбранного способа взыскания алиментов пишем, если выбрали первый вариант (в части от заработка), то:

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у  розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину та не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з  ______року (указываем дату подачи заявления) і до  повноліття дитини.

Если второй вариант (минимальные алименты в твердой денежной сумме):

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у  розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з  ______року (указываем дату подачи заявления) і до  повноліття дитини.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
 2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
 3. Довідка про склад сім’ї – 2 екз.;
 4. Копія паспорту – 2 екз.;
 5. Копія заяви.

„08” січня 2018 року                                 _____________ ПІБ

Примечания:

Все документы, которые прилагаете к заявлению о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов, в том числе и само заявление, необходимо делать в двух экземплярах.

Один комплект документов для суда. Второй комплект документов для должника.

Судебный сбор. Заявители освобождены от уплаты судебного сбора за подачу заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

Заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания заявителя, а также  по зарегистрированному месту  жительства должника.

Источник: //advokat-bezuh.in.ua/sposobyi-i-variantyi-vzyiskaniya-alimentov-po-novomu-s-08-07-2017-goda-obraztsyi-zayavleniya-o-vyidachi-sudebnogo-prikaza-o-vzyiskanii-alimentov/

Алименты на содержание супруги в 2019 году

Добрый день, уважаемые читатели. На связи Евгений Волков, ваш юрист по семейным делам. Сегодня расскажу про алименты на содержание супруги.

Сразу предупреждаю, что моя статья про взыскание алиментов на содержание супруги получилась довольно объемная, поэтому не рассчитывайте, что осилите её за 10 минут.

В статье изложен мой опыт и знания про алименты на содержание супруги, а также про алименты на содержание бывшей супруги.

И раз уж вы здесь, то вопрос про алименты на содержание супруги до 3 лет для вас сейчас актуален как никогда.

В статье я не буду давать вам сухие цитаты из статей Семейного кодекса РФ про содержание супруги до 3 лет, как это делают большинство юристов на своих сайтах.

Информацию для своих читателей я привык излагать доходчиво и понятно. Поэтому сварите себе чашечку кофе и приступайте к изучению моей статьи.

Кстати, пока не забыл, рекомендую подписаться на мое сообщество , чтобы быть в курсе важных изменений и обновлений по данной теме.

В этой статье:

Нормативное регулирование вопроса об алиментах на содержание супруги (бывшей супруги)

Рассмотрим две возможные ситуации, встречающиеся на практике. Ваша собственная ситуация будет подпадать под одну из ниже мною описанных ситуаций с небольшими вариациями.

Ситуация №1

Жена и муж состоят в браке. В период брака у супругов родился общий ребенок.

Через три месяца муж ушел. Деньги дает только на содержание ребенка, алименты жене не платит. Ребенку семь месяцев, жена по понятным причинам не работает.

Обязан ли муж в рассматриваемой ситуации платить алименты на содержание супруги?

В соответствии с пунктом 1 статьи 89 Семейного кодекса РФ

супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 

Согласно пункту 2 ст.89 Семейного кодекса РФ

в случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.

Исходя из данной статьи, муж обязан материально поддерживать нуждающуюся жену в добровольном порядке, предоставляя средства  на содержание супруги.

В случае отказа жена вправе потребовать с мужа алименты на содержание супруги, направив в этих целях в суд исковое заявление на содержание супруги.

Обратите внимание: согласно нормам ст.89 Семейного кодекса РФ, материальная взаимная поддержка супругами друг друга является одной из тех важных обязанностей, которые возникают с момента заключения брака.

Состояние в фактических брачных отношениях при отсутствии официально зарегистрированного брака между лицами не дает права одному из них требовать от другого предоставления соответствующей материальной поддержки, и не зависит от длительности нахождения лиц в фактических брачных отношениях.

Ситуация №2

Та же самая ситуация, описанная в ситуации №1, только брак между супругами расторгнут.

//www.youtube.com/watch?v=_LMD9-poH9Y

Обязан ли муж в рассматриваемой ситуации обеспечивать содержание бывшей супруги?

Случаи, когда муж обязан платить алименты бывшей жене, то есть после расторжения брака, установлены статьей 90 Семейного кодекса РФ.

В соответствии с пунктом 1 ст.90 Семейного кодекса РФ

право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.

Таким образом, Семейный кодекс Российской Федерации содержит в качестве прямого условия для получения алиментов одним супругом от другого указание на материальную возможность последнего их платить.

Это означает, что уплата алиментов обязанным лицом не должна приводить к существенному снижению уровня его благосостояния, примерным критерием которого является прожиточный минимум (решение мирового судьи судебного участка №2 Маслянинского района Новосибирской области от 15.02.2016г. по делу №2-1/2016г.).

Как видно из статьи 90 Семейного кодекса РФ, основания, когда взыскиваются алименты  на содержание бывшей супруги, идентичны перечисленным в пункте 1 ст.89 Семейного кодекса РФ.

То есть, алименты  на содержание бывшей супруги  могут быть взысканы судом в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.

Для этого необходимо подать в суд исковое заявление  на содержание бывшей супруги.

Как вы уже наверно заметили, в случае, когда взыскиваются алименты на содержание супруги, а также когда взыскиваются алименты  на содержание бывшей супруги обязательным требованием для удовлетворения судом иска  на содержание супруги является наличие у супруга-ответчика необходимых для этого средств.

Это прямо следует из текста статей 89, 90 Семейного кодекса РФ. При рассмотрении дела и в случае удовлетворения искового заявления  о взыскании алиментов  на содержание супруги размер алиментов, взыскиваемых на супругу (бывшую супругу)

определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно (ст.91 Семейного кодекса РФ).

Согласно пункту 2 ст.117 Семейного кодекса РФ

размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, определенной в соответствии с правилами пункта 1 настоящей статьи, в том числе размер алиментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума.

Размер алиментов, взыскиваемых на содержание супруги (бывшей супруги), определяется не в процентах (долях) от заработной платы или иного дохода бывшего супруга, а в твердой денежной сумме.

Однако, как алименты на содержание супруги, так и алименты  на содержание бывшей супруги устанавливаются кратными величине прожиточного минимума либо в виде доли прожиточного минимума.

Такой порядок определения размера алиментов устанавливается в целях защиты прав супруги от инфляции, поскольку в соответствии с пунктом 1 ст.117 Семейного кодекса РФ алименты супруге могут быть проиндексированы:

Индексацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производит организация или иное лицо, которым направлен исполнительный документ (копия исполнительного документа) в случаях, установленных частью 1 статьи 9 и пунктом 8 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», либо судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, а при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в целом по Российской Федерации.

Таким образом, при рассмотрении требований о взыскании алиментов на содержание супруги (бывшей супруги) до достижения общим ребенком трехлетнего возраста необходимо руководствоваться размером, установленным для социально-демографической группы населения «трудоспособное население«, поскольку супруга (бывшая супруга), находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, нетрудоспособной не считается.

Об этом я еще расскажу далее в своей статье. Более того, мой вывод подтверждается и судебной практикой.

Мировой судья пришел к правильному выводу о размере взыскиваемых на содержание бывшей супруги алиментов ——— рублей, что составляет 0,2287 от установленного законом размера прожиточного минимума по Саратовской области для трудоспособного населения на 3 квартал 2015 года, подлежащие индексированию пропорционально величине прожиточного минимума для трудоспособного населения по Саратовской области (Апелляционное определение Заводского районного суда г. Саратова от 10.05.2016г. по делу №11-42/16).

Основания для взыскания алиментов на содержание супруги (бывшей супруги)

Единственным законным основанием для взыскания алиментов на содержание супруги является наличие у супруги (бывшей супруги) на иждивении малолетнего ребенка в возрасте до 3 лет.

Обращаю ваше внимание на то, что право жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка на получение алиментов от мужа не ставится в зависимость от ее нетрудоспособности и нуждаемости.

Для возникновения права на алименты не имеет значения, работает ли жена в период беременности и в течение трех лет после рождения ребенка или полностью посвящает себя уходу за ребенком.

Главным условием возникновения права жены на получение алиментов в период беременности и в связи с рождением ребенка является вынашивание и рождение общего ребенка.

Закон исходит из того, что женщина в указанный период нуждается в отдыхе, особом питании, лечении и т.п.

Все материальные затраты, связанные с вынашиванием общего ребенка и уходом за ним, в равной мере должны нести оба супруга, даже если жена материально обеспечена.

Исходя из собственной судебной практики, скажу, что суды нередко указывают в решении, что жена нуждается в материальной помощи, не работает и не собирается работать в течение всего периода ухода за ребенком.

Вместе с тем, вопрос о степени нуждаемости жены в материальной помощи имеет важное правовое значение для определения размера алиментов на содержание  супруги (бывшей супруги).

Разрешая вопрос о размере алиментов, мировой судья определил их размер, имея в виду, что в силу занятости ухода за общим ребенком до достижения им возраста трех лет мать ребенка не имеет возможности трудиться и получать заработную плату, обеспечивающую ее собственное содержание, а потому подлежащие взысканию в ее пользу алименты должны носить реальный характер (Апелляционное определение Лысьвенского городского суда Пермского края от 27.11.2015г. по делу №11-65/2015).

При отсутствии у жены собственных средств алименты на содержание супруги (бывшей супруги) должны взыскиваться в размере, достаточном для удовлетворения ее необходимых жизненных потребностей и для покрытия особых дополнительных расходов, связанных с беременностью и рождением ребенка.

При наличии у нее собственных средств алименты на содержание супруги (бывшей супруги) должны быть достаточными лишь для покрытия указанных расходов.

Мировой судья правомерно учел, что у истца в настоящее время нет возможности трудоустроиться из-за занятости ею по уходу за маленьким ребенком.

Однако, суд апелляционной инстанции не соглашается с выводами мирового судьи относительно размера взыскиваемых денежных средств, поскольку правовыми нормами, регулирующими возникшие правоотношения, предусмотрена обязанность супругов материально поддерживать друг друга, а не содержать в полном объеме, тогда как взысканные в пользу истца суммы направлены на её полное ежемесячное содержание (Апелляционное определение Пушкинского городского суда Московской области от 11.11.2014г. по делу №11-97/2014).

Основания для освобождения от уплаты алиментов на содержание супруги (бывшей супруги)

Основанием к освобождению от уплаты алиментов на содержание супруги (бывшей супруги) могут являться только:

— достижение ребенком 3х-летнего возраста,

— либо такое изменение материального или семейного положения сторон, которое бы лишало возможности плательщика алиментов их выплачивать,

— либо полное отсутствие у получателя алиментов нуждаемости в них.

При этом, не  требуется наличия совокупности указанных условий. Достаточно наличия хотя бы одного из них.

Обязанность предоставлять содержание супруге до 3 лет возлагается на другого супруга только в случае, если он сам обладает необходимыми средствами для уплаты алиментов. Об этом я уже писал выше в своей статье.

Под наличием необходимых средств понимается такой уровень обеспеченности супруга, при котором он после выплаты алиментов сам останется обеспеченным средствами в размере не менее прожиточного минимума.

Источник: //evgeniyvolkov.ru/alimentyi-na-soderzhanie-suprugi-moi-sovetyi-isttsu-i-otvetchiku.html